Skuteczna Partycypacja Publiczna NGO
Skuteczna partycypacja publiczna NGO

Strona główna


Skuteczna partycypacja publiczna NGO to partnerski projektu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce i Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC mający na celu rozwój potencjału małopolskich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa.
 

Zapewniamy szkolenia, seminaria jak i wsparcie indywidualne. Ponadto zapraszamy do subskrypcji newslettera. 

 

Zapraszamy małopolskie organizacje pozarządowe do zapoznania się z ofertą.


Jak wskazuje Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) [Warszawa 2017] Polska jest najszybciej starzejącym się krajem Unii Europejskiej. Seniorzy to grupa docelowa w wielu działaniach małopolskich organizacji o specyficznych potrzebach.
 

Zapraszamy na szkolenie przedstawicieli NGO zainteresowanych podjęciem/pogłębieniem działalności pro senioralnej. Już 22 lutego odbędzie się w Krakowie szkolenie pt.: Partycypacja seniorów w życiu publicznym – jak aktywizować osoby starsze. Prawo regulujące działalność NGO w tym zakresie.

 

 


Czy można współpracować z administracją publiczną? Można, a nawet trzeba - odpowie spora liczba NGO-sów. Dlaczego? W jaki sposób? O tym wszystkim już niedługo.


Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc organizują w ramach projektu skierowanego do małopolskich organizacji pozarządowych pt.: „Skuteczna partycypacja publiczna NGO”  szkolenie Współpraca NGO z administracją publiczną – prawa i obowiązki w procesie partycypacji.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 


Zapraszamy na szkolenie pt.: Rachunkowość w NGO - prawo regulujące działalność organizacji pozarządowych, w tym zmiany w 2019 r., które odbędzie się 18 lutego br. w Krakowie. 

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Powered by NEGON