Skuteczna partycypacja publiczna NGO
Skuteczna Partycypacja Publiczna NGO
Skuteczna partycypacja publiczna NGO

Strona główna


Skuteczna partycypacja publiczna NGO to partnerski projektu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce i Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC mający na celu rozwój potencjału małopolskich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa.
 

Zapewniamy szkolenia, seminaria jak i wsparcie indywidualne. Ponadto zapraszamy do subskrypcji newslettera. 

 

Zapraszamy małopolskie organizacje pozarządowe do zapoznania się z ofertą.

Już pod koniec wakacji zapraszamy na ważne z punktu widzenia organziacji pozarządowej szkolenie dotyczace rachunkowości. Szkolenie odbędzie się 28 sierpnia. Zaczynamy o 9:30

 

Zwracamy się z prośbą do wszystkich uczestników projektu "Skuteczna partycypacja publiczna NGO" z prośbą o uzupełnienie i przesłanie dodatkowego oświadczenia potwierdzającego reprezentowanie danej organizacji w związku z udziałem w projekcie. 

 

 

Zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli małopolskich NGO-sów do wzięcia udziału w szkoleniu pn: Ochrona danych osobowych w NGO a reforma RODO. Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w fachową wiedzę na temat ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Powered by NEGON