Skuteczna Partycypacja Publiczna NGO
Skuteczna partycypacja publiczna NGO

Strona główna


Skuteczna partycypacja publiczna NGO to partnerski projektu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce i Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC mający na celu rozwój potencjału małopolskich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa.
 

Zapewniamy szkolenia, seminaria jak i wsparcie indywidualne. Ponadto zapraszamy do subskrypcji newslettera. 

 

Zapraszamy małopolskie organizacje pozarządowe do zapoznania się z ofertą.


Przed wakacjami przyspieszamy, aby potem już myśleć tylko o wolnych dniach. Teraz jest czas, aby wziąć udział w różnorodnych szkoleniach. Z pewnością ważnym tematem jest RODO – odmieniane obecnie w każdym przypadku, tematyka prawa pracy – zawsze ważna i na czasie, a dodatkowo zachęcamy do przygotowania się na wakacje w związku z nowymi obowiązkami dla NGOsów organizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży czy też zajmujących się turystyką. Oczywiście nie zapominajmy o dobrej współpracy z innymi podmiotami.
Te wszystkie zagadnienia poruszone będą podczas proponowanych przedsięwzięć, a uwieńczeniem będzie konferencja z naciskiem na wymianę doświadczeń jak i spotkanie w ramach Małopolskiej Sieci NGO. 

 

 

Zapraszamy  przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych do udziału w Akademii Partycypacji Publicznej pt.; „Rola NGO w procesie stanowienia prawa’, która odbędzie się w terminie 15-17.06.2018.

Więcej informacji już wkrótce.

 

 

Tym razem warsztatowo z Kodeksem pracy. Zapraszamy na seminarium Prawo pracy w praktyce, które odbędzie się 23 maja 2018 w godz.: 11:00-14:15.

Celem zajęć będzie warsztatowa praca nad wybranymi dokumentami prawnymi, analiza dokumentów, formułowanie uwag i opinii konsultacyjnych.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Powered by NEGON